Geen objecten gevonden

ANBI

Woningstichting Leusden is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hier staan alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van WSL, zoals wettelijk voorgeschreven:

Algemene gegevens

Woningstichting Leusden
Larikslaan 2
3833AM Leusden

info@wsleusden.nl (voor niet-huurders)
contact@wsleusden.nl (voor huurders)

(033) 494 42 62 (algemeen)
(033 494 70 40 (technische dienst)

BTW: NL0029.84.568.B01
KvK: 41188040

Missie en visie

Lees over onze doelstellingen op de webpagina Over WSL/MIssie en visie

Actueel beleidsplan

Het actuele beleid van onze organisatie staat beschreven in ons ondernemingsplan.

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van ons bestuur en Raad van Commissarissen is gepubliceerd op onze bestuurspagina

Beloningsbeleid

Het bestuur van Woningstichting Leusden bestaat uit één directeur-bestuurder. De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de regels Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor medewerkers van WSL geldt de CAO woondiensten. 

Jaarverslag

Ons jaarverslag biedt een overzicht van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. Onderdeel van dit verslag is onze financiële verantwoording.

 

jaarrekening anbi 2021

Deel deze pagina