Geen objecten gevonden

Fusieverkenning

Sinds het begin van dit jaar onderzoeken Woningstichting Leusden en Eemland Wonen de voor- en nadelen van een fusie. Onze huurders hebben in juni een kaart gekregen over de fusieverkenning. Meer informatie over de fusieverkenning vindt u op deze pagina.

Voortgangsbesluit: we bereiden de fusie verder voor
Tussen februari en mei 2022 deden we intensief onderzoek naar de meerwaarde, de mogelijkheden en ook de risico’s van een fusie. Uit het financiële onderzoek blijkt dat beide organisaties financieel gezond zijn. Dat geldt dus ook voor de organisatie na een eventuele fusie. Daarnaast hebben we de voordelen van een fusie op een rij gezet.

Dit zijn de voordelen

  • We kunnen meer investeren in klanttevredenheid en dienstverlening aan huurders;
  • We hebben straks één centraal hoofdkantoor met bemenste aanspreekpunten in Baarn en in Leusden waar huurders altijd terecht kunnen;
  • Er ontstaat meer investeringsruimte voor o.a. nieuwbouw, verbetering en verduurzaming;
  • Toekomstig beleid (gemiddeld genomen) voor de huurders zal gunstiger zijn dan voor de fusie;
  • We komen bestaande afspraken (bijv. over het verduurzamen van woningen) in Leusden én Baarn gewoon na.

Veel voordelen dus. En daarom hebben de bestuurders van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen besloten om verder te gaan met de fusievoorbereiding. De Raden van Commissarissen hebben dit goedgekeurd.

We vragen de visie van de huurdersorganisaties en de gemeenten
Bij een fusie tussen twee woningcorporaties komt veel kijken. Daar horen formele procedures bij. Zo vragen we de huurdersorganisaties Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) en Huurdersraad Eemland en gemeenten binnenkort om hun mening (zienswijze). Van de huurdersorganisaties vragen we ook instemming. De huurdersorganisaties zijn vanaf begin dit jaar stap voor stap meegenomen in het onderzoek naar de fusie en geven ons relevante input mee. De huurdersorganisaties en gemeenten beoordelen de fusieplannen op basis van de fusie-effectrapportage. Dit is een document waarin de effecten van een fusie tussen de twee corporaties zijn beschreven en waarin de voornemens en ambities van de fusiecorporatie staan. De concept fusie-effectrapportage kunt u hier lezen.

Resultaten enquête van de huurdersorganisaties
In juni hielden de huurdersorganisaties van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen een enquête onder huurders. Zij waren benieuwd wat de huurders verwachten van een fusie en hoe de woningcorporaties op dit moment worden gewaardeerd. De huurdersorganisaties danken u voor het invullen van de enquête. De resultaten van deze enquête staan hier.

 

Deel deze pagina