Ontvangstbevestiging

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging. De commissie beoordeelt eerst of aan alle voorwaarden voor het indienen van een klacht is voldaan en of zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Niet alle geschillen neemt de commissie in behandeling. Als u bijvoorbeeld de interne klachtprocedure bij de corporatie niet hebt doorlopen of het geschil is al voorgelegd aan de rechter, dan is er voor de commissie geen taak. In het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u de verdere voorwaarden nalezen.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag