Uitspraak

De procedure eindigt met een beslissing van de Geschillencommissie. De beslissing gebeurt schriftelijk en krijgt u in elk geval binnen vier weken na de hoorzitting thuis gestuurd. De uitspraak van de commissie is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt. In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden. De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen. Voor zo’n procedure is doorgaans de inschakeling van een advocaat noodzakelijk. 

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag