Uitspraak

De procedure eindigt met een advies van de Geschillencommissie. Het advies is schriftelijk en wordt binnen drie weken naar de corporatie gestuurd. Het advies van commissie is niet bindend, maar de corporatie kan alleen schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken.

De corporatie maakt binnen één maand na ontvangst van het advies zijn beslissing schriftelijk kenbaar aan de klager en aan de Geschillencommissie. Bij de bekendmaking van het besluit wordt het advies van de Geschillencommissie altijd toegevoegd. Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt. In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden. De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen. Voor zo’n procedure is doorgaans de inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag