Uw rechten en plichten

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. In deze overeenkomst staan uw rechten en plichten als huurder, maar ook de rechten en plichten van ons als verhuurder. Alle afspraken over de woning staan in de huurovereenkomst én de bijbehorende algemene huurvoorwaarden. Na ondertekening van de huurovereenkomst zijn we allebei verplicht de gemaakte afspraken na te komen.

Deel deze pagina