Opvang vluchtelingen

Hoe zit dit eigenlijk, en wie heeft welke rol?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Het kabinet heeft aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak te bieden aan duizend gevluchte Oekraïners en daarna aan nog eens duizend.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie als Woningstichting Leusden is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woonruimte ter beschikking te stellen. Andere partijen kunnen bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars zijn.

Wat doet WSL voor de vluchtelingen uit Oekraïne?
We spannen ons gezamenlijk in om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. We benadrukken wel dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die al van ons huren niet benadelen.

Mag ik als huurder Oekraïense vluchtelingen in huis nemen?
Het is hartverwarmend te merken hoeveel inwoners bereid zijn Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. En ja, u kunt iemand opvangen tot maximaal 6 maanden. We noemen dit logeren en u heeft hier geen toestemming van ons voor nodig. Wilt u vluchtelingen langer dan 6 maanden onderdak geven, dan moet u dit met ons overleggen. Neem dan contact met ons op.

Let op: als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde goed huurderschap van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

  • Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag, maar onderverhuur kan alleen in overleg.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.

Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van u zelf. Krijgt u een uitkering vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoals AOW, ANW of AIO? Dan is het belangrijk om bij de SVB te melden dat u mensen opvangt. Meer informatie leest u hier.

Wees goed geïnformeerd
Tot slot is het goed om vooraf de volgende websites te bekijken:

 

 

 

Deel deze pagina