Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds die datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten je hebt als jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Wil je meer informatie, kijk dan eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

Recht op informatie

Je hebt er recht op om te weten welke informatie over jou is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen en wat er met de gegevens wordt gedaan. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Recht op inzage

Je hebt er recht op om te weten welke gegevens wij van jou opslaan en verwerken. Hiervoor kunt je maximaal 4 keer per jaar een aanvraag doen. 

Je kunt alleen een aanvraag tot inzage doen als je bent ingelogd.

Recht op rectificatie

Als je ziet dat wij verkeerde gegevens van je opslaan, dan kun je dat bij ons melden. Je moet hierbij wel aantonen wat de juiste gegevens zijn. Je kunt een aanvraagformulier insturen met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigen.

Je kunt alleen een aanvraag voor rectificatie doen als je bent ingelogd.

Recht op vergetelheid

Volgens de wet heb je er recht op om aan te geven dat je wilt dat alle gegevens, die wij van je hebben opgeslagen, worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren.

  • In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot 2 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.
  • De Belastingwet geeft zelfs aan dat we financiële gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Alle opgeslagen gegevens worden automatisch - na de wettelijke bewaartermijnen - uit al onze systemen verwijderd.

Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet gewijzigd mogen worden. Je kunt hiervoor geen verzoek doen, omdat de corporatie volgens de Woningwet en de Belastingwet verplicht is om bepaalde gegevens op te slaan en te verwerken.

Recht op overdraagbaarheid

Je mag de corporatie verzoeken om jouw gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als je een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie. 

Wij gaan ervan uit, dat als je een woning gaat huren bij een andere corporatie, alle gegevens dan al bekend zijn bij deze corporatie. Natuurlijk vullen we op verzoek graag een verhuurdersverklaring in.

 

Recht van bezwaar

Je kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wel is de kans klein dat we de verwerking van deze gegevens daadwerkelijk stoppen. Als woningcorporatie moeten wij ons aan de Woningwet en de Belastingweg houden. Hierin staan vastgestelde (verplichte) bewaartermijnen voor bepaalde huurdersgegevens.

We willen je echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.

Je kunt alleen bezwaar maken als je bent ingelogd.

Deel deze pagina