Aanvraag recht van inzage

Je hebt er recht op om te weten welke gegevens wij van jou opslaan en verwerken. Hiervoor kun je maximaal 1 keer per jaar een aanvraag doen.