Geen objecten gevonden

Een goede buur

Voor een prettige woonomgeving is het belangrijk dat buren rekening met elkaar houden. Zijn er problemen met de buren, probeer het dan samen op te lossen. Praat met elkaar! Door te praten kunnen veel irritaties en conflicten worden opgelost. Maar wat als dat niet meer gaat?

Geen oplossing?

Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. Wij hopen je met onderstaande uitleg een stapje dichterbij een oplossing te brengen. Een goede buur blijft tenslotte beter dan een verre vriend. Wil je toch overlast melden? Log in op Mijn WSL en vul het formulier in.

Andere zorgen?

'Een goede buur' zijn gaat verder dan elkaar verdragen en overleggen bij overlast. Heb je zorgen over de gezondheid of zelfstandigheid van de buren? Ervaar je discriminatie of vermoed je dat de situatie in een gezin bij u in de buurt escaleert? Uit deze zorgen! Je kunt terecht bij Lariks. Zij kunnen de juiste instanties inschakelen om de situatie op te lossen.