Een goede buur

Voor een prettige woonomgeving is het belangrijk dat buren rekening met elkaar houden. Zijn er problemen met de buren, probeer het dan samen op te lossen. Praat met elkaar! Door te praten kunnen veel irritaties en conflicten worden opgelost. Maar wat als dat niet meer gaat?

Geen oplossing?

Elke situatie is anders en vraagt om een eigen aanpak. Wij hopen je met onderstaande uitleg een stapje dichterbij een oplossing te brengen. Een goede buur blijft tenslotte beter dan een verre vriend. Wil je toch overlast melden? Log in op Mijn WSL en vul het formulier in.

Meld- en adviespunt Bezorgd

Maak jij je zorgen over iemand uit jouw omgeving? En denk je dat diegene hulp nodig heeft? Bel dan met het Meldpunt Bezorgd. Je kunt een melding doen als iemand een verwarde indruk maakt. Of als je een ‘niet-pluis-gevoel’ hebt, bijvoorbeeld omdat de gordijnen overdag vaak dicht blijven. Bellen kan ook als er problemen zijn op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement of vervuiling. Na je melding onderzoeken medewerkers van de GGD of en welke hulp nodig is.

Je kunt dagelijks bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd terecht als je je zorgen maakt
Ook in het weekend en de avonduren, Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar op nummer 030 630 54 80. Je kunt ook een online melding doen. 

Let op: Het meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Voor spoedeisende hulp bel je het alarmnummer 112.