Voor- en eindopname

De vooropname

Om u in de gelegenheid te stellen zelf eventuele gebreken te herstellen, voert onze opzichter een vooropname uit. De opzichter geeft duidelijk aan:

  • Welke aangebrachte veranderingen kunnen worden overgedragen aan de nieuwe huurder?
  • Wat moet worden teruggebracht in goede staat. Hierbij wordt ook een kostenindicatie gegeven als wij deze werkzaamheden laat uitvoeren?
  • Welke veranderingen door ons worden overgenomen?

Bij de vooropname stelt de opzichter een vooropnamerapport in drievoud op, waarin wordt vastgelegd welke (onderhoud)actie door huurder of door ons moeten worden verricht. Op dit rapport plaatst u uw handtekening. U krijgt een kopie van dit rapport.

De eindopname

Aan het eind van de huurovereenkomst komt de opzichter nog een keer bij u langs. Samen met u bekijkt hij of de herstelwerkzaamheden, die bij de vooropname zijn genoteerd, in orde zijn. Als alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, tekent de opzichter het opnameformulier voor akkoord. De opzichter neemt ook de meterstanden op, zodat u een overzicht heeft voor de eindafrekening van uw gas, energie en water.

Goed opgeleverd?

Heeft u de woning goed opgeleverd en zijn er geen openstaande zaken meer? Dan levert u de sleutels in bij de opzichter. U heeft geen verdere verplichtingen meer, met uitzondering van de eindafrekening.

Niet goed opgeleverd?

Als de opzichter constateert dat de woning niet goed is achtergelaten, brengen wij de woning weer in orde op uw kosten. In bijzondere gevallen krijgt u langer de tijd om zaken alsnog te zelf herstellen. Als u met toestemming van de opzichter nog na het einde van de huurovereenkomst herstelwerkzaamheden mag uitvoeren, brengen wij u de huur voor de gebruikte dagen in rekening. Hierover maakt de opzichter afspraken met u..

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden