Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop.

Woningen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen asbesthoudende materialen bevatten, bijvoorbeeld in daken, plafonds, vensterbanken, vloerluiken en rioleringen.

Neem, voor jouw eigen veiligheid, altijd contact op met ons als:

  • je gaat klussen in een woning die gebouwd is voor 1994?
  • je denkt dat je asbest of asbesthoudend materiaal in huis hebt?
  • je iets wilt overschilderen waarvan je vermoedt dat het asbest is? Niet vast gaan schuren – eerst bellen!

Denk vooral aan de volgende waarschuwingen:

  • verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest. Dat is zelfs strafbaar!
  • verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat.

Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. De Corporatie wil de risico's van asbest zoveel mogelijk beperken en heeft haar woningbezit steekproefsgewijs onderzocht. Aanvullende informatie vindt u in:

Zit er asbest in uw woning?

Is uw woning voor 1994 gebouwd en wilt u weten wat de mogelijke asbestlocaties in uw woning zijn? Zoek uw adres op in onze asbestwijzer.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden