Geen objecten gevonden

Hoe gebruikt en beschermt WSL mijn gegevens?

Woningstichting Leusden koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het klantnummer) om communicatie mogelijk te maken. Dat is nodig om ons werk te kunnen doen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor de werkzaamheden die hier zijn beschreven. We publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders en andere relaties.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u bij ons vertrekt als huurder verwijderen wij uw persoonsgegevens, zodra alle lopende zaken zoals openstaande rekeningen afgehandeld zijn. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon, maar nooit langer dan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Dit doen we alleen voor statistisch of trend onderzoek

Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. We hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties minimaal dezelfde maatstaven aanhouden.

Ook zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. Personen zonder deze toegang kunnen de gegevens niet inzien en/of verwerken.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze huurders, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht. Dit is vastgelegd in de integriteitscode voor medewerkers en ingehuurd personeel en in verwerkings- en samenwerkingsovereenkomsten voor externen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden