Vacature urgentiecommissie Leusden

Publicatiedatum: 13-03-2018

De gemeente Leusden is op zoek naar een deskundige Leusdenaren die invulling willen geven aan de maatschappelijke betrokkenheid als lid van de Urgentiecommissie.

De gemeente Leusden heeft in haar huisvestingsverordening regels opgesteld voor de verdeling van de huurwoningen in Leusden. Als er sprake is van een noodsituatie en er zijn geen alternatieven voor een woning, kunnen woningzoekenden urgentie aanvragen. Dit wordt voorgelegd aan een onafhankelijke urgentiecommissie, die door de gemeente en Woningstichting Leusden in het leven is geroepen. Als deze commissie positief besluit, krijgt de woningzoekende voorrang bij toewijzing van de huurwoningen. 

De urgentiecommissie

De commissie hecht eraan steeds zodanig samengesteld te zijn, dat er verschillende deskundigheid in haar midden vertegenwoordigd is. Die deskundigheid moet liggen op het gebied van zorg, huisvesting of op juridisch terrein.

De huidige samenstelling van de Urgentiecommissie vraagt om iemand met een juridische achtergrond met kennis van het huurrecht. Het commissielid zal in staat moeten zijn zich een zelfstandig oordeel te vormen over een op papier omschreven verzoek om urgentieverlening. Dat vereist het vermogen om de door de verzoeker omschreven problematiek goed te kunnen analyseren, met name waar het gaat om de zwaarte van die problematiek in relatie tot de in de huisvestingsverordening omschreven criteria voor urgentie. Hij of zij zal vervolgens dat oordeel overtuigend moeten kunnen presenteren in de commissievergadering, maar ook open moeten staan voor de argumenten van een of meer andere commissieleden.

Het gaat om een niet-gehonoreerde functie, maar er is sprake van een beperkte onkostenvergoeding. De urgentiecommissie vergadert 10 keer per jaar.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie binnen de Urgentiecommissie Leusden, dan nodigen wij u uit voor 27 maart 2018 uw reactie te sturen naar:

Secretariaat Urgentiecommissie Leusden, t.a.v. mw. T. van der Veer
Postbus 150
3830 AD Leusden
email: gemeente@leusden.nl

Informatie over urgentie aanvragen vindt u op www.leusden.nl

Heeft u nog vragen over de vacature, mailt u dan aan het secretariaat van de Urgentiecommissie met vermelding van uw telefoonnummer. De voorzitter neemt dan contact met u op.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag