De Asschat

De Bewonerscommissie is de formele spreekbuis van de bewoners van de Asschat naar Woningstichting Leusden. Er is overleg over de leefbaarheid en de voorzieningen in en rond het complex. Via de commissie kunnen de bewoners voorstellen doen voor verbeteringen aan het complex en de woonomgeving.

In het voor- en najaar vergadert de bewonerscommissie met een delegatie van de woningstichting. De onderwerpen zijn onder andere servicekosten, onderhoud, schoonmaak.

Verder organiseert WSL samen met de bewonerscommissie één keer per jaar een complexschouw waarbij onderhoud en schoonhouden van het complex aan de orde komen. WSL neemt - indien mogelijk - wensen van de bewoners mee in haar planning voor de toekomst. WSL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor verbeteringen aan het complex. De bewoners kunnen via de Bewonerscommissie meedenken hoe dit bedrag te besteden ter verbetering van het wooncomfort.

De bewonerscommissie vergadert maandelijks. Hierin worden diverse zaken besproken zoals bijvoorbeeld een Nieuwjaarsbijeenkomst en het budget. In 2013 hebben wij dankzij dit budget een tuinzitje kunnen aanschaffen waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.

Deel deze pagina