De Hank

De bewoners commissie van het appartementen complex de Hank is op vrijwillige basis gekozen vanuit de huidige bewoners  met het doel de belangen van onze bewoners t.a.v. veiligheid, gezond wonen, toegankelijkheid, onderhoud , servicekosten etc te behartigen bij Woningstichting Leusden

Onze  Bewoners commissie vergadert twee maal per jaar met WSL over genoemde punten en zal minimaal eens per jaar verantwoording afleggen over de gedane activiteiten en de plannen voor de voorliggende periode aan de bewoners.

Deel deze pagina