Groenhouten

De Bewonerscommissie is de formele spreekbuis van de bewoners van de wijk Groenhouten naar Woningstichting Leusden.  Er is overleg over de leefbaarheid en de voorzieningen in en rond het complex. Via de commissie kunnen de bewoners voorstellen doen voor verbeteringen aan het complex en de woonomgeving.

In het voor- en najaar vergadert de bewonerscommissie met een delegatie van de woningstichting. De onderwerpen zijn onder andere leefbaarheid, schoonmaak, onderhoud, budget.

Verder organiseert WSL samen met de bewonerscommissie één keer per jaar een complexschouw waarbij onderhoud van het complex aan de orde komt. WSL neemt - indien mogelijk - wensen van de bewoners mee in haar planning voor de toekomst. WSL stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor verbeteringen aan het complex. De bewoners kunnen via de Bewonerscommissie meedenken hoe dit bedrag te besteden ter verbetering van het wooncomfort.

Deel deze pagina