Korte Geer

De bewonerscommissie Korte Geer stuurt nieuwe bewoners een welkomstbrief:

'Beste nieuwe bewoner van de Korte Geer.

Van harte welkom in uw nieuwe woning aan de Korte Geer. Wij hopen dat u vele jaren in goede gezondheid mag genieten van dit nieuwe huis!

Wij, dat zijn de vier medebewoners die samen de bewonerscommissie vormen. In het begin van 2012 heeft Woningstichting Leusden ons gevraagd een bewonerscommissie te vormen.

Onze namen zijn:

  • Ada Fransman, Korte Geer 29 
  • Loes Kok, Korte Geer 31
  • Wil Dekker, Korte Geer 55

Wanneer u bijvoorbeeld een onderwerp, dat betrekking heeft op de leefbaarheid binnen het complex Korte Geer, onder de aandacht wilt brengen , dan kunt u dit bespreken met, of schriftelijk inbrengen, bij een van ons. Wij bespreken dit dan in onze vergadering.

Twee maal per jaar heeft de commissie overleg met de medewerkers van de woningstichting.'

Deel deze pagina