Constructieve bijeenkomst met omwonenden Maanweg

Publicatiedatum: 21-03-2023

Leusden, 21 maart 2023 – Vorige week maandavond (13 maart) was er een bijeenkomst voor omwonenden van Maanweg 26. Op deze locatie wil woningcorporatie Omthuis voor het (ouder)initiatief van Stichting WoonDroom Leusden een kleinschalige woonvorm met (24-uurs) zorg realiseren voor jongeren met een verstandelijke beperking. Omthuis en de gemeente kijken terug op een constructieve avond.

Het doel van de bijeenkomst was om het vervolgproces te bespreken en te delen wat de gedachten en gevoelens daarbij zijn. Wethouder Patrick Kiel heeft aangegeven dat voor de gemeente Leusden de focus ligt op het realiseren van het initiatief WoonDroom op deze plek. Daarnaast heeft hij besproken wat de verwachtingen zijn. En ook welke vervolgstappen nog genomen moeten worden om nieuwbouw aan de Maanweg 26 mogelijk te maken. De gemeente neemt het besluit over het plan, daarbij wordt ook de gemeenteraad betrokken. Maar eerst moet Omthuis het participatieproces doorlopen met de omwonenden.

Omthuis organiseert een vervolgsessie met omwonenden
Er worden dan verschillende ontwerpvarianten gepresenteerd, waarbij alle partijen met elkaar kunnen gaan praten over de plannen.

Externe procesbegeleider is in gesprek geweest met betrokkenen
Tijdens een eerdere bijeenkomst begin 2022 was een conceptontwerp aan de omwonenden gepresenteerd. Omwonenden gaven toen aan andere verwachtingen te hebben bij de nieuwbouw aan de Maanweg 26. Dit is nogmaals naar voren gekomen tijdens de uitwisseling met de gemeenteraad in november 2022. De gemeente Leusden heeft vervolgens een externe procesbegeleider aangesteld om te verkennen wat nodig is om partijen dichter bij elkaar te brengen.

De procesbegeleider heeft afgelopen periode gesproken met betrokkenen om beter inzicht te krijgen in de standpunten van alle partijen. Daarbij heeft hij geconcludeerd dat er voldoende basis is om met elkaar verder in gesprek te gaan.

Deel deze pagina