Controle onderhoud: bij twijfel vragen om legitimatie!

Publicatiedatum: 23-02-2017

Wat is de staat van het onderhoud aan onze huurwoningen? In samenwerking met woningcorporaties in Nijkerk, Barneveld en Woudenberg controleren wij ons hele woningbezit op de kwaliteit en status van het onderhoud.

Het kan zijn dat een technisch medewerker van Woningstichting Barneveld met een tablet foto’s maakt van de buitenzijde van uw woning. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet gedeeld met derden. Twijfelt u over de oprechtheid van de persoon die foto’s maakt, vraag dan naar zijn identiteitsbewijs. De medewerkers moeten zich altijd kunnen legitimeren!

Deel deze pagina