Ook in 2020 inzetten op keuzevrijheid en gelijke behandeling voor woningzoekenden

Publicatiedatum: 12-03-2020

De 8 gemeentes in de regio Eemvallei en de 7 samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) leggen ook dit jaar de nadruk op optimale keuzevrijheid voor de woningzoekenden, de doorstroming binnen de woningvoorraad en zoveel mogelijk gelijke behandeling van woningzoekenden.

Op 10 maart hebben zij dit bekrachtigd door hun handtekening te zetten onder de Aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort. Ook in 2020 wordt in SWEV-verband verder gewerkt aan de harmonisering van de regels van de woonruimteverdeling en woningtoewijzing in de regio.

Ondertekening verlenging Woningnet
In het verlengde van de Aanvulling ondertekenden dezelfde partijen ook de contractverlenging met Woningnet voor drie jaar. ‘Op deze manier blijft het centrale punt voor het zoeken naar een woning in de regio gehandhaafd en faciliteren we onze klanten op een eenduidige en efficiënte manier’, onderstrepen de corporatiedirecteuren.

Systeem bewezen succesvol
De samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) bedienen al sinds 2014 de woningzoekenden in hun regio door al het aanbod via de website WoningNet Eemvallei aan te bieden. Op de WoningNet website staan alle sociale huurwoningen van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg en sinds eind 2019 Baarn.
Het systeem heeft zich bewezen als succesvol met vele voordelen voor de woningzoekenden in de regio. Zo kunnen woningzoekenden met één inschrijving reageren op het meest actuele woningaanbod van alle deelnemende corporaties uit de regio. Bovendien biedt de site uitgebreide informatie over de aangeboden woningen en over de buurt. Verder ziet de woningzoekende direct hoe groot zijn of haar kans is op een woning.

 

Deel deze pagina