Woondeal voor regio Amersfoort ook ondertekend door WSL

Publicatiedatum: 14-07-2021

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken tekenden 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal. Dit is het startpunt van een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken.

Door de handen ineen te slaan en de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd. Zo moet in verschillende gemeenten een aantal knelpunten worden opgelost voor er verder kan worden gebouwd. De corporaties nemen de helft van deze 23.000 woningen voor hun rekening, met betaalbare sociale huur en middenhuur woningen. De woondeal is 14 juli door alle betrokken bestuurders officieel ondertekend in Soesterberg, gemeente Soest. 

Betaalbare woningen nodig

Het woningtekort, en met name het tekort in betaalbare woningen, in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is een van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Voor de 7 Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er vóór het einde van 2030 17.500 woningen nodig en voor de 2 Gelderse gemeenten 5.500. Er is in alle gemeenten hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen. Nu komt het op daadwerkelijk uitvoering aan en daarbij ondersteunt de woondeal.

Intensiever samenwerken

De addendum voor de regio Amersfoort bij de woondeal Utrecht betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke partijen bij. Verder draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en het behoud van een kwalitatief goede leefomgeving.

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen

Naast het Rijk, provincies en gemeenten staan er nog meer handtekeningen onder de woondeal. De woningcorporaties, waaronder WSL, tekenden mee. Wij nemen samen ongeveer de helft van de woningen voor onze rekening. Het gaat om bijvoorbeeld woningen met een lage huurprijs en ook verzorgen ze een deel van de middenhuur. De afspraken voor de regio Amersfoort is een uitbreiding (addendum) op die van 16 Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio Amersfoort en tekenen daarom mee.

 

Inwoners profiteren mee

Gemeenten zijn blij met deze impuls voor de regio. De huidige inwoners profiteren immers ook van deze landelijke impuls voor de regio: wat goed is voor de regio, is goed voor de afzonderlijke gemeenten. De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op, zodat iedereen ongeacht de situatie kan wonen in de gemeente waar de voorkeur voor is. Er is daarbij extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen. Bijvoorbeeld voor mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, voor (kwetsbare) ouderen en voor statushouders. De woondeal draagt ook bij aan de leefbaarheid van nieuwe en bestaande wijken. Bijvoorbeeld door ze duurzamer, groener of veiliger te maken en ze toekomstbestendig te maken.

Investering van het Rijk

De woondeal kan het ertoe leiden dat bijvoorbeeld regelingen en andere middelen vanuit het Rijk eenvoudiger beschikbaar komen voor de regio. De regio Amersfoort is met de woondeal volop in het vizier van het Rijk. Hiermee voegt de regio Amersfoort zich in het rijtje van de MRA (regio Amsterdam), MRDH (regio Den Haag) en de regio’s Utrecht, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Groningen.

 

Gemeenten hebben veel woningen gepland. Een voorbeeld (en aantal woningen) van de projecten zijn:

Langs Eem en spoor

Amersfoort

4.000

Centrum stationsomgeving

Barneveld

1.000

Havenkom

Nijkerk

500

Soesterberg-Noord

Soest

450

Baarnsche Zoom

Baarn

500

Rengerswetering

Bunschoten

1.500

Zuidpolder

Eemnes

225

Hoevelaar

Woudenberg

925

 

Lees meer over de woondeal

 

Foto: Huizinga Fotografie

 

 

 

 

Deel deze pagina