Huisvestingsopgave en verduurzaming centraal in afspraken voor 2023

Publicatiedatum: 19-12-2022

Donderdag 15 december ondertekenden gemeente, corporaties en de huurdersorganisatie de jaarafspraken voor 2023. Sociale huisvesting gaat verder dan alleen het bieden van voldoende woningen. Daarom maken huurdersorganisatie HLVE, gemeente Leusden, Woningstichting Leusden (WSL) en woningcorporatie de Alliantie ieder jaar afspraken over thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en beschikbaarheid van woningen.

Betaalbare en duurzame huizen
Alle partijen zien de komende tijd een toenemende druk op de betaalbaarheid, onder meer door stijgende prijzen van energie. Hier is in 2023 extra aandacht voor. Bij de aanpak van energiearmoede zoekt de gemeente de samenwerking op met WSL. In samenspraak met de huurdersorganisatie stelt WSL in 2023 een meerjarig plan van aanpak op voor het verduurzamen van woningen. In 2022 heeft WSL met de huurdersorganisatie afgesproken dat de ruim 100 woningen van WSL met een energielabel E, F of G versneld worden aangepakt. Begin 2023 start WSL met de verduurzaming van 240 woningen in Akkerhoeve en Noordwijck.

Passende woning voor woningzoekenden
WSL heeft voor 2023 een flinke bouwopgave met ruim 120 woningen in ontwikkeling, waarvan er ongeveer 80 worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Daarnaast wacht de corporaties een taak om vergunninghouders te huisvesten en ook de uitstroom van mensen uit instellingen vraagt extra aandacht. Om zoveel mogelijk woningzoekenden een passende woning te bieden bevordert WSL de doorstroming op de woningmarkt met het project Van Groot naar Fijn. WSL benadert actief senioren uit grote eengezinswoningen en geeft hen voorrang op een kleine, gelijkvloerse woning tegen een gelijkblijvende of lagere huur.

Een fijne buurt om in te wonen
Fijn wonen betekent ook een fijne leefomgeving. Daarom blijven medewerkers van WSL en de gemeente zich in 2023 inzetten om overlast te voorkomen of op te lossen en de veiligheid in en rondom de woningen van WSL te waarborgen. Zij overleggen regelmatig met elkaar en met andere netwerkpartners. WSL ondersteunt ook leefbaarheidsinitiatieven van bewoners,

Afspraken voor de komende vier jaar
2022 is het laatste jaar van de meerjarenafspraken die in 2019 zijn opgesteld. Partijen kiezen er gezamenlijk voor om in de loop van 2023 nieuwe meerjarenafspraken op te stellen. Dat komt door de wens voor meer duidelijkheid over de regionale bouwopgave en het Rijksbeleid voor de sociale woningvoorraad.

Bekijk de prestatieafspraken hier

Op de foto: Johan Westra (WSL), wethouder Patrick Kiel, Annet Belt en Carola Groenewoud (HLVE).  

 

Deel deze pagina