Hulp bij huurachterstand: Stadsring51

Publicatiedatum: 14-04-2016

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen Stadsring51, Larikslaan2 en Woningstichting Leusden (WSL) het doel samen te zorgen voor snellere signalering en voorkoming van hoge huurachterstanden. Na een pilot van enkele maanden blijkt de stap naar samenwerking de juiste. Er wordt sneller actie ondernomen en de drempel naar hulp bij betalingsproblemen ligt een stuk lager.

“Door er snel bij te zijn, voorkomen we veel financiële, persoonlijke en maatschappelijke ellende,” legt Marja Cevaal, teamleider projectbureau Stadsring51 uit. “Oplopende huurachterstanden zijn een indicatie van ernstige financiële problemen. Snelle actie bij het ontstaan van huurachterstanden voorkomt dat schulden problematisch worden en niet meer eenvoudig met een betalingsregeling kunnen worden opgelost. Dat tegelijk ook problemen op andere domeinen worden gesignaleerd, maakt deze samenwerking nog waardevoller”.

“In Leusden werken we natuurlijk al langer samen als het gaat om wonen, zorg en welzijn. Sinds februari 2015 kunnen inwoners van Leusden voor financieel advies en schuldhulpverlening door Stadsring51 ook in Leusden terecht. Twee dagen per week werkt een medewerker van Stadsring51 bij Larikslaan2. De samenwerking is niet nieuw, maar het is goed om dit met een convenant formeel te bekrachtigen”, zegt Hester Frank, directeur van Larikslaan2. 

WSL is blij met deze samenwerking. De persoonlijke benadering van Stadsring51 verlaagt de drempel hulp te aanvaarden. Onlangs maakte de Woonbond bekend dat huurachterstand landelijk een toenemend probleem is. Bij WSL is het aantal huurders met een huurachterstand laag. Met deze samenwerking wil WSL een toename in Leusden voorkomen.

Deel deze pagina