Huur bevroren voor 262 huurders WSL

Publicatiedatum: 10-07-2019

In maart informeerde WSL haar huurders over de mogelijkheid van huurbevriezing. Dit betekende dat de huur voor deze huurders – met een laag inkomen en een hogere huur - op 1 juli 2019 niet werd verhoogd. Uiteindelijk voldeden 262 huishoudens aan de voorwaarden, voor hen is de huur dit jaar niet aangepast.

In het Sociaal Huurakkoord maakten de Woonbond en Aedes afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor sociale huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Het akkoord hoefde nog niet in 2019 gevolgd te worden. Toch koos WSL er - in overleg met huurdersorganisatie HLVE - voor direct deze afspraken na te komen.

Huuraanpassing 2019

WSL ontving in totaal 290 aanvragen, waarvan er 260 voldeden. Hiermee werd voor hen de geplande huurverhoging van 1,6% niet berekend. Zonder huurbevriezing zouden deze huurders gezamenlijk € 2.700 meer huur per maand betalen. Op jaarbasis is dit € 32.000.

Mensen die vergeten zijn hun gegevens in te leveren of nu pas lezen over deze regeling kunnen nog huurbevriezing aanvragen. De huurprijs wordt dan teruggedraaid vanaf de maand nadat WSL de gegevens heeft ontvangen en goedgekeurd. Meer informatie over de huurbevriezing lees je hier.

Deel deze pagina