Impuls woningbouw na ontvlechting MFC's

Publicatiedatum: 08-10-2015

Woningstichting Leusden (WSL) spant zich in om met spoed een bijdrage te leveren aan het oplossen van een tekort aan sociale huurwoningen. Zo wil WSL een kantoorgebouw ombouwen tot woningen en samen met de gemeente zoeken naar een locatie voor semipermanente woningbouw voor statushouders.

WSL werkt aan een plan om het Torex-gebouw op de kruising Olmenlaan/Larikskaan om te bouwen tot 56 sociale huurwoningen. Samen met de gemeente zoekt WSL daarnaast ook een locatie voor semipermanente huisvesting voor een periode van tien jaar.

Resultaten overleg

Deze impuls voor de woningbouw is het resultaat van intensief overleg tussen de gemeente en WSL. Onderwerp van dit overleg was de uitwerking van de uitspraak van de arbiter over de ontvlechting van de samenwerkingsovereenkomst voor drie te bouwen multifunctionele centra.

Na de bouw van mfc Antares gaf WSL te kennen voor de nog te bouwen mfc’s Atlas en Atria niet op dezelfde weg verder te willen. Door deze verandering moesten de bestaande contracten worden ontvlochten, waarbij op een aantal punten geen overeenstemming werd bereikt. Uiteindelijk gaf een arbiter een bindend advies over de financiële afwikkeling.

Nieuwe afspraken opgesteld

WSL en de gemeente zijn het nu eens geworden over de manier waarop zij de uitspraak van de Arbiter uitvoeren. De gemeente betaalt het bedrag dat in het bindend advies werd opgelegd. Verder ziet zij af van de verrekening vanuit het exploitatieresultaat van Antares. Daarvoor in de plaats komt de afspraak dat WSL een stevige impuls geeft aan de huisvesting van urgent woningzoekenden en statushouders en daarin investeert. Beide partijen hebben afgesproken dat er dan geen wederzijdse vorderingen meer zijn. WSL is blij met deze afspraak. Het sluit aan bij de doelstelling te investeren in wonen voor de primaire doelgroep.

Deel deze pagina