Inkomensverklaring nu ook digitaal!

Publicatiedatum: 26-01-2017

Heeft u voor de toewijzing van een sociale huurwoning een inkomensverklaring nodig? Deze kunt u nu ook digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst. Voordeel: u heeft direct een (digitale) inkomensverklaring in huis!

Tot nu toe moest u deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst. Het opsturen van deze verklaring duurde zo'n vijf werkdagen, voor ons eigenlijk een te lange termijn. Sinds begin 2017 is het mogelijk om via Mijn Belastingdienst, met uw DigiD, de inkomensverklaring online aan te vragen. Het voordeel is dat de inkomensverklaring direct uit te printen is. Veel sneller dus!

Waarom een inkomensverklaring?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is uw inkomen van belang. Sociale huurwoningen worden passend toegewezen. Dit betekent dat de huurprijs van een woning past bij uw inkomen. Met deze inkomensgrenzen zorgen we ervoor dat woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag ook daadwerkelijk huurtoeslag kunnen ontvangen. Wij controleren uw gegevens aan de hand van een inkomensverklaring.

Heeft u geen internet?

U kunt uw inkomensverklaring nog steeds telefonisch aanvragen. Bel dan naar 0800 0543. Houd dan wel rekening met vijf werkdagen voordat u de verklaring ontvangt.  

Deel deze pagina