Klantvriendelijk, maar niet zo helder over plannen en ambities

Publicatiedatum: 11-10-2017

In het voorjaar ontvingen 500 huurders van Woningstichting Leusden een vragenlijst. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, onderzocht het imago van de woningstichting. Uit de 85 reacties blijkt dat WSL wel klantvriendelijk is, maar nog onvoldoende aandacht besteedt aan zichtbaarheid in de wijk en communicatie over plannen en ambities.

Het imago-onderzoek betrof zes kernwaarden, die belangrijk zijn voor woningcorporaties: Betrouwbaarheid, transparantie, ‘dichtbij de huurder’, lokale betrokkenheid, financiële doelmatigheid en reputatie. De reputatie van WSL blijkt redelijk goed. WSL werd beoordeeld als betrouwbaar, vooral in het nakomen van afspraken. Ook vinden de ondervraagden dat WSL verantwoord omgaat met geld en er alles aan doet om de huren zo laag mogelijk te houden.

Verbeterpunten

De lokale en maatschappelijke betrokkenheid van WSL kan beter. Men geeft aan dat WSL niet goed zichtbaar is en onvoldoende bijdraagt aan de veiligheid in de wijk. Ook is het niet duidelijk genoeg hoe WSL investeert in het energiezuinig maken van woningen. Aan beide verbeterpunten wordt hard gewerkt. Zo start WSL volgende maand met het zeer energiezuinig maken van 38 eengezinswoningen aan de Kuperssingel. Dit is de start van een grootschalig duurzaamheidsprogramma voor de komende jaren. Meer informatie hierover staat op de website van WSL.

Zichtbaarheid in de wijk

WSL wil meer dan alleen verhuren en bouwen van sociale huurwoningen. De komende jaren heeft ‘prettig wonen’ prioriteit. Dit wil de corporatie bereiken door – letterlijk en figuurlijk - meer zichtbaar en betrokken te zijn in de wijk. Daarnaast betrekt WSL de huurders steeds vaker bij (beleids)onderwerpen die de eigen woonomgeving raken. Zo praat de huurdersorganisatie HLVE mee over de woonafspraken met gemeente Leusden. Zij organiseren ook diverse themagroepen om samen met huurders advies te geven aan WSL over bijvoorbeeld onderhoud, huurbeleid en duurzaamheid.

Uitnodiging

Om een volgende stap te zetten in gesprek met de huurder, nodigt WSL de huurders die de imago-vragenlijst invulden uit te nodigen op de koffie. WSL praat graag verder over de gestelde vragen en gegeven antwoorden. Het is niet bekend wie de vragenlijst heeft ingevuld. Daarom doet WSL via dit bericht een oproep aan de huurders zich aan te melden voor deelname. Wilt u meepraten, maar heeft u de vragenlijst niet ingevuld? Ook dan bent u van harte welkom. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, prikt WSL een datum. Aanmelden kan via ons contactformulier!

Deel deze pagina