Nieuwe aanpak overlastgevende bewoners

Publicatiedatum: 29-08-2017

Woningstichting Leusden, Stichting Larikslaan2, politie Leusden en gemeente Leusden hebben een convenant ondertekend voor een nieuwe aanpak voor overlastgevende inwoners uit Leusden. Hiermee wordt het mogelijk voor de samenwerkende partijen om effectiever informatie te delen bij gecompliceerde problematiek, waardoor er één sluitende aanpak ontstaat.

De partners hebben regelmatig te maken met inwoners die herhaaldelijk de openbare orde verstoren of die herhaaldelijk de veiligheid van zichzelf of van anderen bedreigen. Vaak volstaat de reguliere aanpak van één van de betrokken partijen, maar in enkele gevallen is de achterliggende problematiek te veeleisend, waardoor een meer geïntegreerde aanpak tussen de verschillende partners nodig is.

Perspectief

Met het tekenen van dit convenant wordt het mogelijk om informatie op een rechtmatige manier met alle betrokken partijen te delen. Een ontwikkeling met perspectief, volgens burgemeester Margreet Horselenberg. „Zo kunnen we Leusden weer veiliger en leefbaarder maken. Inwoners zullen dit niet altijd direct merken, omdat de samenwerkende partijen vooral achter de schermen hun werk doen. Maar reken maar dat het een goede stap voorwaarts is."

Samenwerking

De persoonsgerichte aanpak moet voorkomen dat kwetsbare mensen verder in de criminaliteit verzeild raken en ernstige overlast veroorzaken voor andere inwoners. Door de verbeterde samenwerking, met een goede combinatie van zorg en sancties, neemt ook de kans op terugval af. „Zaken als straf, zorg en leefbaarheid kun je simpelweg niet los van elkaar zien," aldus Hester Frank, directeur van het Larikslaan2. „Je moet weten wat er speelt. Voelen omwonenden zich veilig? Zijn er kinderen in het spel? Worden er straffen opgelegd? Wat zijn mogelijke oplossingen? Samenwerking tussen alle betrokken instanties is noodzakelijk voor een effectieve aanpak en een veilige omgeving."

Woonomgeving

Voor Woningstichting Leusden is de persoonsgerichte aanpak een goede toevoeging. „Voor een prettige woonomgeving is het belangrijk om overlast snel en goed op te lossen," stelt Monique Brewster van de WSL. "Hiervoor is het nodig om zichtbaar te zijn in de wijk en samen te werken aan een heldere, persoonlijke aanpak."

Verbinding

Jan Blom, leidinggevende bij politie Leusden-Woudenberg, geeft aan dat door samenwerking de escalatie van een situatie beter kan worden voorkomen. „Als politie zoeken wij de verbinding met de burgers en partners. Dat doen we op basis van vertrouwen, met als doelstelling het verhogen van de veiligheid op straat. De wijkagenten zijn daarin een belangrijke spil en we moeten daarin respect hebben voor de privacy van burgers."

Deel deze pagina