Nieuwe locatie noodopvang

Publicatiedatum: 06-09-2019

De noodopvang van de Raad van Kerken Leusden verhuist naar een nieuwe locatie. De noodopvang is sinds twee jaar gevestigd op het terrein van de Lisidunahof. Vanaf zondag 15 september kunnen mensen die even een plek voor zichzelf nodig hebben terecht in een woning aan de Ereprijshof.

In de noodopvang kunnen inwoners van Leusden terecht als ze tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. Woningstichting Leusden (WSL) stelde de woning beschikbaar, Lariks co├Ârdineert de toewijzing en begeleidt de bewoners.

Sloop

De afgelopen jaren is er veel gebruik gemaakt van deze voorziening. Al bij de start van de noodopvang was duidelijk dat de huidige woning op termijn zou worden gesloopt. Dit gebeurt komend najaar. Gezien de positieve ervaringen met de opvang is er gezocht naar een nieuwe locatie en deze is gevonden. WSL stelt de woning aan Ereprijshof 12 beschikbaar. De omwonenden zijn inmiddels persoonlijk en/of per brief geïnformeerd,vertelt woordvoerder Esmeralda Willemsen

 

Voor wie is de opvanglocatie? 

De opvang is bedoeld voor volwassen inwoners van de gemeente Leusden. Het kan gaan om mensen die vastlopen in een proces van echtscheiding of bijvoorbeeld om jongeren (18+) met problemen thuis die geen onderdak hebben. Willemsen: ,,De ervaring leert dat het veelal werkende inwoners zijn die zich voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven. De opvang is niet voor volwassenen met hun kind(eren).

De komende weken wordt de woning geschikt gemaakt voor bewoning door vier volwassenen en ingericht. Daarbij helpen ook vrijwilligers die zijn geworven tijdens de Pinksterviering van de Raad van Kerken Leusden. Op zaterdag 14 september verhuizen de bewoners naar de nieuwe locatie.

bron: Leusder Krant

Deel deze pagina