Omthuis en WoonDroom tekenen intentieovereenkomst

Publicatiedatum: 17-10-2023

Stichting WoonDroom Leusden en Omthuis onderzoeken samen de haalbaarheid voor de realisatie van een woonzorggebouw voor het huisvesten van zestien jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Maandag 9 oktober ondertekenden partijen hiervoor de intentieovereenkomst.

 

Stichting WoonDroom Leusden en Omthuis onderzoeken samen de haalbaarheid voor de realisatie van een woonzorggebouw voor het huisvesten van zestien jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Maandag 9 oktober ondertekenden partijen hiervoor de intentieovereenkomst.

Zorg en begeleiding
De beoogde locatie van het woonzorggebouw is de Maanweg (ter hoogte van nummer 26) in Leusden. In het woonzorggebouw worden zestien levensloopbestendige appartementen gerealiseerd, bestemd voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. De toekomstige bewoners krijgen hier 24 uur per dag professionele zorg en passende begeleiding. Het doel is het creëren van een fijn huis waar zij zich veilig en thuis voelen, zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk samen kunnen wonen en leven.

Participatiebijeenkomst met omwonenden
De ondertekening volgt na een prettige bijeenkomst met omwonenden vorige week. Daarin gaven omwonenden positieve feedback op het schetsontwerp van het woonzorggebouw. In een eerdere bijeenkomst zijn verschillende massastudies getoond. De reacties en aandachtspunten hierop zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Wat vervolgens in goede aarde viel bij de aanwezige omwonenden. De volgende stap is de omgevingstafel die de gemeente hiervoor binnenkort organiseert.

François Claessens, directeur-bestuurder van Omthuis deelt de mening van Stichting WoonDroom Leusden: “Jong volwassenen met een verstandelijke beperking moeten deel uit kunnen maken van de samenleving, dus wonen en leven zonder geïsoleerd te zijn. Wij zijn dan ook blij dat we samen met WoonDroom Leusden nu concreet verder onderzoeken om ook deze doelgroep kwalitatief goede en betaalbare huisvesting te kunnen bieden.

 

Deel deze pagina