Omthuis versnelt verduurzamen woningen

Publicatiedatum: 04-04-2023

 

De komende jaren maakt Omthuis grote stappen in het energiezuinig maken van haar woonbezit in Baarn. We gaan hiervoor een driejarig intensieve samenwerking aan met Nijhuis Bouw. Afgelopen vrijdag (31 maart) werden de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

Versnellen kan doordat we gebruik maken van de methode E-sequent die door collega woningcorporatie De Alliantie samen met Nijhuis Bouw en Rutges Vernieuwt is ontwikkeld. "Door deze methode kunnen wij ook onze woningen sneller verduurzamen en wonen onze huurders eerder in een energiezuinig huis", zegt directeur-bestuurder François Claessens.    

E-sequent
De Alliantie startte in 2014 met Nijhuis Bouw en Rutges Vernieuwt met een innovatieve langjarige samenwerking om het verduurzamen van woningen te versnellen, de zogenaamde ketensamenwerking. Deze samenwerking was gericht op een continue bouwstroom. Hiervoor ontwikkelden zij standaardprocessen en tools. Er werd continu geëvalueerd en verbeteringen doorgevoerd. Door ruim meer woningen in voorbereiding te hebben, kunnen werkzaamheden in een continue stroom worden uitgevoerd.

"Het is mooi dat woningcorporaties onderling ontwikkelingen met elkaar delen en dat nu deze methode voor onze volkshuisvestelijke opgave ingezet kan worden", aldus François Claessens.

Klaar voor de toekomst
Omthuis wil haar woningen klaar maken voor de toekomst. Dat doen wij in stappen. De eerste stap is het isoleren van de woningen, het aanbrengen van zonnepanelen en waar nodig aanpassingen in de (mechanische) ventilatie. Dat is de stap die we met deze samenwerking gaan uitvoeren. Daarmee zijn de woningen energiezuiniger en comfortabeler voor de huurders. En de woningen zijn klaar om op een later moment, na 2030, aardgasvrij te maken.

Start
Eind deze maand starten de verduurzamingswerkzaamheden in de eerste woningen volgens deze methode. Voor de komende drie jaar betekent dit dat ruim 400 woningen volgens deze methode worden aangepakt. De huurders van de huizen waar we dit jaar starten zijn op de hoogte.

 

Deel deze pagina