Omwonenden tekenen samen de ideale buurttuin

Publicatiedatum: 02-10-2017

Ondanks de regen was het gezellig druk in de tent. Op initiatief van de bewonerscommissie De Start konden bewoners van De Start, Ruige Velddreef en Maten meedenken over verbetering van het veld tussen de woningen. Het doel: een buurttuin, geschikt voor iedereen.

Vooraf vroeg de bewonerscommissie advies aan onder andere Larikslaan2 en De Groene Belevenis. Op de dag zelf waren zo'n 30 bewoners aanwezig. Samen tekenden zij hun ideale buurttuin. De gezamenlijke wens is het veld in te richten voor ontmoeting en spelen. Er is ook gesproken over gezamenlijk onderhoud van bijvoorbeeld plukfruit in mobiele moestuinbakken. 

Vervolg

De omwonenden die niet bij de bijeenkomst waren, ontvangen een enquête in de brievenbus. Met de tekeningen van zaterdag en de uitkomsten van de enquête wordt een voorstel gedaan aan alle omwonenden. Als dit voorstel positief wordt ontvangen, wordt de buurttuin na de winter aangelegd.

Deel deze pagina