Pilot noodopvangwoning krijgt een vervolg

Publicatiedatum: 23-10-2020

Na een succesvolle pilot krijgt de noodopvang voor Leusdenaren in een onhoudbare thuissituatie een structureel vervolg. Op 22 oktober ondertekenden de Raad van Kerken Leusden (RVKL), Woningstichting Leusden (WSL) en Lariks een convenant waarin de samenwerking en de tijdelijke opvang in de woning aan de Ereprijshof 12 structureel is vastgelegd.

bron: Leusder Krant

In 2017 startte op initiatief van de RVKL en in samenwerking met WSL en Lariks een pilot voor een tijdelijke noodopvang voor inwoners van de gemeente Leusden. Er bleek behoefte aan een time-outhuis voor inwoners in een onhoudbare thuissituatie. De eerste jaren was de noodopvang gevestigd op het terrein van Lisidunahof, in 2019 verhuisde de opvang naar Ereprijshof 12. WSL stelt de eengezinswoning beschikbaar, de RVKL is verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van de woning als tijdelijke opvang en Lariks co├Ârdineert de toewijzing en begeleidt de bewoners. 

Sinds de start van de opvang maken Leusdenaren in een onhoudbare thuissituatie er dankbaar gebruik van. De opvang blijkt een waardevolle time-uit mogelijkheid, melden de partijen.

VEELAL WERKENDE INWONERS De time-out opvang is bedoeld voor volwassen inwoners van de gemeente Leusden. Het kan gaan om mensen die vastlopen in een proces van echtscheiding of bijvoorbeeld om jongeren (18-plussers) met problemen thuis die geen onderdak hebben. De ervaring leert dat het veelal werkende inwoners zijn die zich voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven. De opvang is niet voor volwassenen met hun kind(eren). Voor het gebruik van de time-out opvang betalen inwoners een passende en bescheiden all-in huur aan WSL. De noodopvang is geschikt voor drie tot vier personen. Lariks beoordeelt of inwoners, gezien hun problematiek, in de woning kunnen verblijven en of de samenstelling van de bewoners passend is. 

Er kan maximaal zes maanden gebruik worden gemaakt van de opvang. Na zes maanden moet de gebruiker de unit opleveren in de staat waarin deze werd aangeboden. Inwoners van de gemeente Leusden in een onhoudbare thuissituatie kunnen contact opnemen met Lariks.

 

Deel deze pagina