Samenwerking HLVE en WSL officieel ondertekend

Publicatiedatum: 13-12-2016

Deze week ondertekenden huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) en Woningstichting Leusden (WSL) een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst ligt vast wat de rechten en plichten van beide partijen zijn bij diverse onderwerpen in het beleid van WSL.

“Deze overeenkomst is de basis voor transparant overleg tussen de huurdersorganisatie en woningcorporatie,” licht Jeanne Kal, voorzitter HLVE, toe. “We leggen zo een professionele samenwerking vast en weten precies wanneer we gevraagd worden om advies of instemming. Zo schoven we al aan bij de vaststelling van de prestatieafspraken. Hierin is het woonbeleid voor de komende jaren vastgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en urgentie.”

Monique Brewster, directeur-bestuurder van WSL, beaamt dit. “Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht met de huurders te overleggen. Wij zien dit niet als last, maar als een goede ontwikkeling. Op deze manier hebben we altijd een stem van onze huurders bij de diverse beleidsvragen die we onszelf stellen.” Eerder dit jaar droeg de HLVE al een nieuw lid voor de raad van toezicht van WSL voor, Karin Broekhuizen. Samen met de getekende overeenkomst sluit de HLVE een opstartjaar af, om in 2017 verder te werken aan het professionaliseren van de rol als huurdersvertegenwoordiging.

Deel deze pagina