Tijdelijke opvang bij onhoudbare thuissituaties

Publicatiedatum: 16-06-2017

v.r.n.l. Hester Frank (Larikslaan2), Carola van den Heuvel (Raad van de Kerken) en Monique Brewster (WSL) ondertekenen het convenant.

Soms is een tijdelijke, veilige plek zeer welkom. Binnenkort start een pilot voor inwoners van Leusden van 18 jaar en ouder waarvoor een tijdelijke time-out geschikt is, vanwege een onhoudbare situatie thuis. Deze tijdelijke noodopvang komt in een vrijstaande woning op het terrein van Lisidunahof. Initiatiefnemer Raad van Kerken Leusden sluit hiervoor een convenant met Woningstichting Leusden en Larikslaan2.

De Raad van Kerken Leusden stelt: “Het is schrijnend om te zien hoe sommige mensen in de problemen zijn geraakt, gewoon in Leusden". Inwoners, die in aanmerking komen voor de opvang, kunnen maximaal drie maanden in één van de drie beschikbare units verblijven, tegen een vastgestelde vergoeding. Zij delen het huis en hebben dan drie maanden de tijd om op adem te komen en een en ander te regelen. Hoewel een periode van drie maanden niet altijd voldoende is om een structurele oplossing voor de problemen te organiseren, is de verwachting dat rust en begeleiding bijdraagt aan het welzijn van deze gebruikers. De pilot zal uitwijzen of dat het geval is.

Larikslaan2 bepaalt of inwoners aan gestelde criteria voldoen en doet de indicatie, de toewijzing en de begeleiding. Woningstichting Leusden, die eigenaar is van de woning, treedt op als “huisbaas”.

In juni wordt door vrijwilligers van de Leusdense kerken gestart met het gereedmaken van de woning. Daarna kan de woning worden betrokken. Mensen die nu al vragen hebben kunnen terecht bij Larikslaan2.

Deel deze pagina