Vier partijen ondertekenen prestatieafspraken

Publicatiedatum: 14-12-2016

Jeanne Kal (HLVE), wethouder Erik van Beurden en Monique Brewster (WSL) ondertekenen de prestatieafspraken. Kool Koolstra (de Alliantie) ondertekende het document al eerder die dag.

Woningstichting Leusden, gemeente Leusden, de Alliantie en stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) ondertekenden op 13 december de afspraken over de sociale woningvoorraad voor 2017-2021. In deze ‘prestatieafspraken’ is het woonbeleid voor de komende jaren vastgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Het is voor de eerste keer dat, naast de gemeente en corporaties, ook de HLVE als gelijkwaardige partner aan tafel zit en meespreekt over afspraken over de sociale woningvoorraad. Deze afspraken vormen het sluitstuk van een jaarlijkse cyclus van woonvisie tot prestatieafspraken. De gesprekken die op basis van de Woonvisie 2016-2025 zijn gevoerd zijn in goede harmonie verlopen.

De afspraken die zijn gemaakt gaan onder andere over kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de bestaande voorraad sociale huurwoningen, nieuwbouw, huurbeleid, duurzaamheid en leefbaarheid. 

In het ondertekende document staan meer dan 40 afspraken. Dit zijn 10 belangrijke punten voor WSL:

  1. In 2025 is de voorraad sociale woningen van WSL gegroeid naar  2800
  2. Tussen 2016 en 2020 bouwt WSL ongeveer 150 sociale huurwoningen
  3. In 2017 stelt WSL samen met HLVE (Themagroep) de basiskwaliteit van een betaalbare woning vast.
  4. Verbetering gemiddeld energielabel en onderzoeken mogelijkheden renovatie “Nul op de meter”
  5. WSL ondersteunt urgenten bij het vinden van passende woonruimte: naast zelf reageren ook aanbieding door WSL
  6. Bij te hoge druk op de woningmarkt wordt voor de taakstelling huisvesting vergunninghouders gezocht naar tijdelijke oplossingen door gemeente en WSL (plan B).
  7. Begeleiden doorstroming senioren. Bij nieuwbouw zoveel mogelijk rekening gehouden met(rolstoel)toegankelijkheid van het gebouw en rollatorvriendelijkheid van de woning.
  8. Minimaal 70% van de vrijkomende woningen is bereikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag.
  9. Huurprijzen worden beperkt aangepast, HLVE brengt advies uit aan WSL over jaarlijkse huurverhoging.
  10. HLVE start huurdersraadpleging over de woonwensen van huurders.

Deel deze pagina