Vier partijen tekenen voor goed werkende huursector

Publicatiedatum: 19-12-2019

Gemeente, corporaties en de huurderorganisatie ondertekenden op 10 december de gezamenlijke inspanning voor een goed werkende sociale huursector. Dit legden zij vast in 50 ‘prestatieafspraken’, voor zowel de lange termijn, als voor het komende jaar.

Elk jaar maken de gemeente Leusden, Woningstichting Leusden (WSL), de Alliantie Eemvallei en huurdersorganisatie HLVE afspraken over thema’s als betaalbaarheid, doorstroming en verduurzaming. Naast de afspraken op lange termijn, legden de vier partijen de activiteiten voor 2020 vast.

In gesprek met jongeren en huurders op leeftijd

WSL gaat in 2020 met jongeren in gesprek over de mogelijkheden voor flexibel huren, om voor hen de slagingskans te vergroten. Op het gebied van doorstroming onderzoekt WSL komend jaar per wijk de woonbehoeften van huurders ‘op leeftijd’ in relatie tot de woning waar zij nu in wonen. Dit is een uitbreiding van het in 2018 gestarte project Van Groot naar Fijn.

Samenwerken aan prettig wonen

Naast deze leeftijdsgroepen speelt ook leefbaarheid een grote rol in de jaarafspraken. In de prestatieafspraken legden de vier partijen vast samen op te trekken in signalering en ondersteuning van een groeiende groep kwetsbare bewoners. Zo werken zij met elkaar aan een prettige leefomgeving in de wijk.

Betaalbaarheid, nieuwbouw en duurzaamheid

In 2020 start de bouw van appartementen in Achterveld en Leusden Zuid. Deze appartementen zijn allemaal bestemd voor huurders met een inkomen waarmee zij recht hebben op huurtoeslag. Er worden ook 127 huurwoningen verduurzaamd, in de wijk Groenhouten. Dit is onderdeel van het Duurzaamheidsproject 2017 – 2022, waarin de afgelopen jaren bijna 300 van de 750 woningen samen 1019 energielabelsprongen maakten.

Deel deze pagina