Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Publicatiedatum: 14-02-2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huuders Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Monique Brewster, directeur-bestuurder van Woningstichting Leusden (WSL), was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan. "Onze huurders betalen allemaal mee aan de verhuurderheffing. Corporaties matigen hun huren in overleg met de Woonbond, terwijl de energielasten stijgen. Dat moet en kan anders," zegt Monique als reden dat ze vandaag in Den Haag aanwezig is.

Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting. Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

WSL betaalt jaarlijks € 2.500.000 verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kunnen wij 75 huurwoningen verduurzamen. Daarmee zorgt WSL niet alleen goed voor de aarde, maar ook voor de portemonnee van haar huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op. Bondgenoot bij klimaatakkoord Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de personferentie vrijdagmiddag . Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Gemeente en huurders steunen de actie

Huurdersorganisatie HLVE is blij met de actie van WSL, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat. Ook de gemeente Leusden ondersteunt de oproep van de corporatie aan het Rijk en onderschrijft het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Wethouder Erik van Beurden kon niet bij de persconferentie aanwezig zijn, maar spreekt wel zijn steun uit voor dit plan. "Investeren in verduurzaming is belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovenal biedt het huurders gelegenheid om te besparen op hun energielasten."

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo'n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Deel deze pagina