Woningstichting Barneveld verlaat samenwerking BLNW

Publicatiedatum: 06-12-2018

Na ruim tien jaar komt er een einde aan een intensieve samenwerking tussen vier kleine woningcorporaties in Utrecht en Gelderland. Omdat Woningstichting Barneveld (WSB) sinds 2015 onder woningmarktregio Foodvalley valt, heeft de corporatie besloten de samenwerking van BLNW te verlaten voor FoodValley.

Vallei Wonen in Woudenberg en de Woningstichtingen Barneveld, Leusden en Nijkerk (afgekort BLNW) werkten vooral samen volgens het idee 'van elkaar te leren'. Directeuren, managers en communicatieadviseurs wisselden informatie en kennis uit. Daarnaast was er een gezamenlijke personeelsadviseur, een vacaturewebsite, een opleidingsprogramma en ook een gemeenschappelijke integriteitscode. 

LNW

De corporaties Nijkerk, Leusden en Woudenberg gaan verder onder de naam LNW. Binnen LNW wordt het gesprek over doorontwikkeling van de samenwerking voortgezet, op zoek naar mogelijkheden om nog meer profijt uit de samenwerking te halen.

FoodValley

Vanuit de nieuwe Woningwet valt WSB sinds 2015 onder de woningmarktregio FoodValley. De corporaties in Leusden, Nijkerk en Woudenberg zijn onderdeel van de regio Amersfoort, Noord-Veluwe, Zeewolde. Beide regio's hebben een eigen woonruimteverdeelsysteem, maar ook een eigen woningmarktopgave. De gemeentes in de FoodValley stelden samen met de provincies Utrecht en Gelderland de Woonagenda 2.0 op. WSB wil hier graag een actieve bijdrage aan leveren. Het besluit om met ingang van 1 januari 2019 de samenwerking BLNW te verlaten, is daarom een logische stap.

Deel deze pagina