Woningstichting Leusden verbetert maatschappelijke prestaties

Publicatiedatum: 18-01-2022

Woningstichting Leusden heeft over de periode van 2017 – 2020 haar prestaties aanzienlijk verbeterd. Dat concludeert een onafhankelijke commissie na flink wat interviews en beoordeling van documenten. We zijn trots op de uitkomsten en zien deze als een aanmoediging tot verdere verbetering.

Elke vier jaar oordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie  over de  prestaties van Woningstichting Leusden (WSL). De visitatiecommissie van organisatie Raeflex sprak met medewerkers, de Raad van Commissarissen, de huurdersorganisatie, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties waar WSL mee samenwerkt. Ook werden allerlei documenten beoordeeld.

WSL kijkt terug op een goede visitatie door een prettige visitatiecommissie. We hebben goede vooruitgang geboekt op alle vier de resultaatgebieden, ten opzichte van vier jaar geleden. Dit is een groot compliment voor de hele organisatie,” is de reactie van Johan Westra, interim directeur-bestuurder van WSL.

onderdeel

2021

2017

Presteren naar Opgaven en ambities

7,5

7,3

Presteren volgens Belanghebbenden

7,5

7,2

Presteren naar Vermogen

8,0

6,7

Governance

7,7

7,3


Lokale verankering en korte lijnen
Gert-Jan Waterink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van WSL licht toe: “Het doet ons goed dat onze belanghouders de wijze van samenwerken een goede waardering geven: wij hechten zeer aan goede verhoudingen met onze belanghouders en partners in het maatschappelijk veld. We zijn blij dat onze belanghouders en partners de meerwaarde zien van de korte lijnen en goede relaties met WSL. Het onderdeel ‘Presteren naar Vermogen’ is zelfs van een 6,7 naar nu een 8 gestegen. Dat laat zien dat we ons vermogen goed hebben ingezet de afgelopen jaren. WSL mag trots zijn.

Verbeterpunten om van te leren
Natuurlijk geeft een visitatiecommissie ook verbeterpunten mee. Zo werkt WSL de komende tijd aan de kwetsbaarheden en wendbaarheid van de organisatie op weg naar de toekomst. Daarnaast staat er een flinke bouw- en onderhoudsopgave op de planning, waarvoor zorgvuldige plan- en procesvorming van groot belang is.

Uiteraard staat ook het ‘langer zelfstandig thuis wonen’ op onze agenda en geeft WSL extra aandacht aan de communicatie met huurders over gemaakte afspraken. We hebben de visitatie ervaraen als een leerzaam proces en bedanken de commissie voor de kritische blik en het mooie resultaat.

Belijk het visitatierapport

Deel deze pagina