WSL koopt ’t Hamersveld van Beweging 3.0

Publicatiedatum: 14-02-2018

Maandag 12 februari 2018 ondertekenden Beweging 3.0 en Woningstichting Leusden (WSL) de overdracht van het pand `t Hamersveld. Vanaf nu is WSL eigenaar van het pand waarin ook het woonzorgcentrum is gehuisvest. De verkoop van het pand maakt onderdeel uit van het strategisch huisvestingsplan van Beweging 3.0 gericht op de toekomst van de zorg die zij gaat verlenen en het soort huisvesting dat daarbij hoort.

Voor de huidige bewoners van ’t Hamersveld verandert er niets. Beweging 3.0 blijft de zorgverlener én het aanspreekpunt voor hen. De bewoners van De Asschat en Torenakker blijven terecht kunnen bij de voor hen bekende contacten. Ook voor de medewerkers van ’t Hamersveld blijft het werk voorlopig onveranderd.

Toekomst van ‘t Hamersveld

Door het verdwijnen van de traditionele woonzorgcentra, is er steeds meer een behoefte aan een andere vorm van wonen in een veilig omgeving voor ouderen: huisvesting waarbij wonen en zorg gescheiden wordt. De functie van het traditionele woonzorgcentrum blijft in feite behouden, maar is dan anders vormgegeven. Woonzorgcentrum ’t Hamersveld zal in de toekomst langzaam transformeren in een aantrekkelijk woongebouw waar de bewoners een appartement huren van WSL en zorgverlening van Beweging 3.0 kunnen afnemen. ’t Hamersveld blijft daardoor zeer geschikt voor ouderen die behoefte hebben aan zorg, dienstverlening en gezelligheid. De omzetting van ‘t Hamersveld naar een scheiden wonen en zorg locatie, doet Beweging 3.0 in samenwerking met WSL. “Op de korte termijn verandert er niets. We blijven in ’t Hamersveld in ieder geval de komende 10 jaren zorg en diensten bieden aan mensen met een indicatie voor langdurige zorg. En we blijven dat doen zoals bewoners dat van ons gewend zijn. Voor mogelijke nieuwe doelgroepen gaan we met WSL in gesprek om passende zorg en wonen aan te kunnen bieden”, aldus Christien van Ark, clustermanager Beweging 3.0.

Pas verbouwen als het nodig is

“En, zolang het niet nodig is worden de woonzorgwoningen ook niet omgebouwd tot sociale huurwoningen.” Voegt  Monique Brewster (directeur bestuurder WSL) toe. “WSL is eigenaar van het gebouw, Beweging 3.0 huurt het van ons. Als er woningen in ‘t Hamersveld leeg komen te staan dan onderzoeken we de mogelijkheden om een gedeelte van ’t Hamersveld om te bouwen tot sociale woningen.  Deze woningen worden vervolgens weer bij voorkeur verhuurd aan mensen met een lichtere zorgvraag. Dat zijn mensen die wel zorg willen hebben, maar door de nieuwe (strengere) regels niet meer in aanmerking komen voor intramurale zorg.  De woningen blijven daardoor zoveel mogelijk beschikbaar voor de zorgdoelgroep. Dus blijven wij in deze vorm zolang aan Beweging 3.0 verhuren, als nodig is. ”

Strategisch huisvestingsplan

Mensen worden steeds ouder en zij blijven langer thuis wonen. Op het moment dat mensen in een huis van Beweging 3.0 komen wonen, is hun zorg- en ondersteuningsvraag vaak zwaarder en complexer dan voorheen het geval was. Om nu en in te toekomst zo goed mogelijk aan de behoeften van zorgvragers te kunnen voldoen, heeft Beweging 3.0 de zorgvisie ‘Zorg met Aandacht’ 2017 – 2021 ontwikkeld samen met een daarop afgestemd strategisch huisvestingsplan. Met deze visie en het huisvestingsplan geeft Beweging 3.0 richting aan de toekomst van de zorg die zij gaat verlenen en het soort huisvesting dat daarbij hoort. De verkoop van ’t Hamersveld is een mooie stap op weg hier naartoe.

Deel deze pagina