Bouwrijp maken Mastenbroek 2 van start

Publicatiedatum: 13-12-2022

De bestuurders van de Alliantie, LATEI, Woningstichting Leusden en de gemeente Leusden hebben maandag 12 december het officiële startsein gegeven voor het bouwrijp maken van woningproject Mastenbroek 2 in Achterveld. Gezamenlijk werd het bouwbord onthuld. De aannemer gaat de komende maanden het terrein gereed maken voor woningbouw. Naar verwachting start rond de zomer 2023 de bouw van de eerste woningen.

Aannemer Wernsen gaat de komende periode watergangen graven, het terrein op hoogte brengen en de wegen aanleggen. Rond april/mei 2023 leggen de nutspartijen kabels en leidingen voor water en elektra in het gebied aan.

Samenwerkingsproject
Mastenbroek 2 is een samenwerkingsproject van de Alliantie Ontwikkeling, vertegenwoordigd door projectontwikkelaar LATEI, en de gemeente Leusden. Wethouder Vos: “In een tijd waar veel vraag is naar huur- en koopwoningen ben ik heel blij dat we van start gaan. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de woonbehoefte.” In het woningproject staat duurzaamheid centraal. “Zo komen er bijvoorbeeld nul-op-de meterwoningen en natuurlijke groene platte daken. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook prettig in tijden met stijgende energieprijzen. Een groengebied draagt bij aan het woongenot en beperkt hittestress.”

Start van de bouw
De eerste fase van de bouw bestaat uit 10 huurwoningen en ongeveer 32 koopwoningen die naar verwachting het eerste kwartaal van 2023 in de verkoop gaan. Ard de Jong, directeur  LATEI: “We zijn trots dat we namens de Alliantie Ontwikkeling een mooie en duurzame wijk voor Achterveld realiseren voor meerdere doelgroepen.” Samen met toekomstige bewoners wordt gekeken hoe de woningen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften. “We hebben bijvoorbeeld al een enquête uitgezet en een workshop georganiseerd waar meegedacht kan worden over de eerste ontwerpschetsen.”

In het woningproject richt Woningstichting Leusden zich op hun (toekomstige) huurders, waarin zowel verhuur als duurzaamheid centraal staan. Jos Bot, manager Vastgoed bij Woningstichting Leusden: “We bouwen naast de sociale huurwoningen ook 10 KoopGarant woningen. Kopers betalen voor deze woning met voorwaarden een lagere prijs dan de marktwaarde, waardoor de financiering lager is. Zo wordt een koopwoning voor meer mensen bereikbaar en bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt.”

Woningproject Mastenbroek 2
Aan de noordzijde van Achterveld, tussen de bestaande woningen en het weidelandschap van het buitengebied, komt Mastenbroek 2. In drie fases worden ongeveer 120 nieuwe duurzame huur- en koopwoningen gebouwd. Er komt een diversiteit aan woningen zoals beneden-bovenwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen en twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen. Ook worden er vrije bouwkavels uitgegeven.

Foto door Arnoud Spaaij

 

 

 

Deel deze pagina