Mogelijkheid huuraanpassing 0%: doe de Woonbond-check

Publicatiedatum: 25-03-2019

341 huurders ontvingen afgelopen week een brief. In deze brief leggen we uit of en hoe zij in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing. Dit betekent dat de huur voor deze huurders niet wordt aangepast (per 1 juli 2019). Naast deze huurders krijgen nog 700 huurders de mogelijkheid huurbevriezing aan te vragen. In de brief Huuraanpassing 2019, die voor 1 mei bij iedereen op de mat valt, leggen we uit of en hoe huurders in aanmerking komen.

Het besluit om voor deze groep huurders een uitzondering te maken bij de huuraanpassing 2019 is één van de resultaten uit het overleg Huurbeleid, tussen huurdersorganisatie HLVE en WSL. De HLVE vond het van groot belang dat WSL voor de huurders met recht op huurtoeslag (en een huurprijs boven de huurtoeslaggrenzen) de huur niet wordt verhoogd. Dit draagt bij aan het streven van zowel WSL als het onlangs vastgestelde Sociaal Huurakkoord om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren.

Uw jaarinkomen is bepalend!

WSL weet niet wat het inkomen van haar huurders is, maar wel wie op basis van de huidige huurprijs en huurtoeslaggrenzen in aanmerking kan komen voor huurbevriezing. Daarom stuurden wij alleen deze huurders een brief. In het schema in de afbeelding rechts op deze pagina (klik voor een grotere versie) ziet u wanneer u in aanmerking komt voor een huuraanpassing van 0% per 1 juli 2019. Dit noemen we huurbevriezing. Wij vragen u deze gegevens bij ons aan te leveren. Huurders die een brief ontvingen vragen we vóór 1 april de gegevens aan te leveren.

Ontvangt u huurtoeslag, bent u alleenstaand of met twee personen en is uw kale huur hoger dan € 607,46 per maand? Dan kunt u huurbevriezing vragen.  Bestaat uw huishouden uit 3 of meer mensen? Dan kunt u huurbevriezing vragen als uw huur hoger is dan € 651,03.

Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor huurbevriezing? Dan kunt u ook nu al een aanvraag indienen. Let op dat u hiervoor wel de juiste gegevens aanlevert. Bij voorkeur ontvangen wij uw beschikking huurtoeslag 2019. Heeft u deze niet, zorg dan voor een inkomensverklaring én een uittreksel basisregistratie personen.

Op de website van de Woonbond kunt u een vragenlijst doorlopen om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor huurbevriezing. Kijk hiervoor op www.woonbond.nl.

Waarom verschillende documenten?

Op het moment dat de huurtoeslag voor 2019 al voor u is vastgesteld door het ministerie van BZK, dan weten wij voldoende over uw situatie. U heeft immers recht op huurtoeslag. Heeft u geen beschikking huurtoeslag, maar komt u op basis van het schema wel in aanmerking voor huurbevriezing? Dan kunt u dit aantonen met een inkomensverklaring 2017 en een uittreksel basisregistratie personen.

Hoe komt u aan deze documenten?

1. Beschikking huurtoeslag 2019

Als u vorig jaar huurtoeslag ontving of dit heeft aangevraagd, dan kreeg u in januari een beschikking huurtoeslag 2019. Hierop staat hoeveel huurtoeslag u dit jaar ontvangt.

2. Een inkomensverklaring 2017

U kunt online een verklaring opvragen bij via Mijn Belastingdienst (mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb). Hou er rekening mee dat een verklaring per post enkele werkdagen duurt. Digitaal ontvangt u direct een pdf in uw mailbox.

3. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP vraagt u op bij de gemeente Leusden. Dit kan ook digitaal via www.leusden.nl. Een uittreksel BRP is helaas niet gratis. De gemeente Leusden vraagt hiervoor € 13,40 per adres.

Hoe dient u een verzoek in?

Heeft u de documenten bij de hand? Mail deze dan naar hurenwsleusdennl.
Vragen over deze uitzondering of het aanleveren van documenten stelt u makkelijk via het digitale contactformulier. Op onze contactpagina leest u de overige contactmogelijkheden.

(Wij vernietigen de aangeleverde documenten zodra uw aanvraag is beoordeeld en verwerkt.)

Deel deze pagina