Geen objecten gevonden

Huurders, gemeente en woningcorporaties maken afspraken voor 2021

Publicatiedatum: 10-12-2020

Dinsdag 8 december ondertekenden gemeente, corporaties en de huurdersorganisatie de jaarafspraken voor 2021. Een mooie samenwerking die zich in 2021 richt op duurzaamheid en nieuwbouw, maar vooral gaat over sociale huisvesting en prettig wonen.

Elk jaar maken huurdersorganisatie HLVE, de gemeente Leusden en woningcorporaties WSL en de Alliantie afspraken over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid van wonen en duurzaamheid. Sociale huisvesting gaat verder dan alleen het bieden van voldoende woningen. In de jaarafspraken richten de samenwerkingspartners zich dan ook vooral op prettig en duurzaam wonen.

Er wacht de corporaties een forse taak om vergunninghouders te huisvesten en ook de uitstroom uit instellingen vraagt extra aandacht. Daarnaast blijft de doorstroming voor jongeren en ouderen onderwerp van gesprek. Samen met deze twee specifieke leeftijdsgroepen zoekt WSL in 2021 naar passende oplossingen bij hun woonsituatie en –wensen. Bijvoorbeeld met nieuwe contractvormen of een uitbreiding van doorstroomproject Van Groot naar Fijn. Onderwerpen die, naast deze jaarafspraken, ook op de agenda staan voor de Samenwerkende Woningcorporaties Eemvallei (SWEV), waar WSL en de Alliantie beide deel van uitmaken.

De gemeente Leusden draagt bij door samen te werken bij signalering van sociale en betalingsproblemen, maar ook door te onderzoeken of het uitbreiden van Koopgarantwoningen bij nieuwbouw mogelijk is. In 2021 trekken gemeente en WSL samen op in het verduurzamen van Leusden. In de jaarafspraken gaat het dan ook over de energieprestatie én een gezamenlijk projectplan voor communicatie aan bewoners. De actieve huurdersorganisatie HLVE – die nog op zoek is naar nieuwe bestuursleden - wordt nauw betrokken bij al deze afspraken.

Op de foto, v.l.n.r.: Carola Groenewoud (HLVE), Geert Hurkens (voorzitter HLVE) en Joke ten Brink (directeur-bestuurder WSL). Wethouder Erik van Beurden en Joan van der Burgt (directeur regio Amersfoort, de Alliantie) tekenden, in verband met de coronamaatregelen, digitaal "op afstand".

Deel deze pagina