Geen objecten gevonden

Maart

Convenant woonruimteverdeling & verlenging WoningNet

De 8 gemeentes in de regio Eemvallei en de 7 samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) legden ook dit jaar de nadruk op optimale keuzevrijheid voor de woningzoekenden, de doorstroming binnen de woningvoorraad en zoveel mogelijk gelijke behandeling van woningzoekenden. Naast een convenant woonruimteverdeling ondertekenden de bestuurders ook een contractverlenging, waarmee de corporaties voor de volgende drie jaar verbonden blijven aan WoningNet, de gezamenlijke website voor woningtoewijzing. Lees meer...

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden