Geen objecten gevonden

Collega-corporaties

We werken samen met collega-corporaties uit de regio in een vorm die de meeste slagkracht, professionaliteit en efficiëntie oplevert. Het gaat hierbij zowel om de afstemming van externe activiteiten als om organisatorische samenwerking. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan woningtoewijzing (WoningNet), nieuwbouw, P&O en financiën.

Samenwerkende woningcorporaties

Woningstichting Leusden werkt samen met Woningstichting Nijkerk en Eemland Wonen (Baarn). Deze corporaties behoren net als Woningstichting Leusden tot de kleinere woningcorporaties, die vanuit plaatselijke verankering invulling willen geven aan de volkshuisvestelijke taak.

Gezien de beperkte omvang van de individuele corporaties is het niet haalbaar om op bepaalde onderdelen specifieke expertise in huis te hebben. Juist door de krachten te bundelen, kunnen we de zaken zo optimaal mogelijk regelen.

We werken samen op het gebied van:

  • automatisering
  • beleids- en productontwikkeling
  • financiën (waaronder treasury en control)
  • personeelszaken/HRM
  • projectontwikkeling

De Alliantie

Op het gebied van projectontwikkeling werken we ook samen met De Alliantie Eemvallei en De Alliantie Ontwikkeling. De Alliantie Eemvallei is mede-eigenaar van vastgoed in Tabaksteeg. Samen met De Alliantie Ontwikkeling werk(t)en we aan de ontwikkeling van de projecten Groot Agteveld en Tabaksteeg.

SWEV

Naast bovengenoemde partners werken we samen met diverse partijen die zich bezighouden met woningbouw, beheer en volkshuisvesting in het algemeen.

SWEV (Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei)
Een samenwerking van diverse woningcorporaties. Samen richten zij zich op het onderzoeken, verwerven, ontwikkelen en bouwen om diverse woonkansen te benutten. De SWEV wordt steeds actiever. Met verwacht een naderende oriëntatie op bijzondere doelgroepen, ouderen in de regio, duurzaamheid en woonruimteverdeling.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden