Privacy

Stichting Omthuis houdt zich aan de privacyregels zoals zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw privacy
Als verhuurder slaan wij bepaalde persoonsgegevens op in onze administratie. Wij bewaren niet meer gegevens dan nodig en gebruiken uw gegevens alleen voor onze dienstverlening. Zo ontvangt u soms een brief of een e-mail over zaken die met uw huurwoning te maken hebben.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

U kunt er dus op vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In sommige gevallen geven wij uw gegevens door aan bedrijven waar wij mee samenwerken. Bijvoorbeeld aan een aannemersbedrijf dat onderhoud aan uw woning gaat uitvoeren en daarvoor een afspraak wil maken. Of aan een bureau dat de kwaliteit van onze dienstverlening onderzoekt. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt dat ook zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze nergens anders voor gebruiken.

In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij nodig hebben en gebruiken, en voor welk doel.