Stappenplan: Kopen via Koopgarant

Stap

1

Taxatie

Wanneer u aangeeft uw huurwoning te willen kopen en deze komt hier ook voor in aanmerking, dan wordt uw woning getaxeerd. Ook vindt er soms (afhankelijk van de woning) een bouwtechnische keuring plaats.

Stap

2

Aanbieding

Nadat wij het taxatierapport en energielabel van uw woning hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een exemplaar. Daarnaast ontvangt u een aanbieding tot het kopen van uw woning. U heeft nu de gelegenheid om alles door te nemen en uw besluit te nemen; blijft u huren of koopt u uw huurwoning. De aanbiedingsprijs is slechts beperkt geldig. Het is belangrijk dat u de sluitingsdatum goed in de gaten houdt.  

Uw besluit of u de woning wel of niet wilt kopen, dient u ons schriftelijk kenbaar te maken. Wanneer u de woning niet koopt, ontvangt u van ons een rekening voor de gemaakte kosten waaronder de taxatie en bouwtechnische keuring. 

Stap

3

Hypotheek en koopakte

U heeft aangegeven te willen kopen. Wij laten door onze makelaar de koopakte opstellen en bespreken deze met u. In deze akte is een ontbindende voorwaarde (financieel voorbehoud) opgenomen. Dit houdt in dat, wanneer u de financiering van uw hypotheek niet rond krijgt, u de koop kunt ontbinden. Met de koopakte kunt u uw hypotheek gaan afsluiten. Laat u hierover goed informeren bij uw bank of een onafhankelijke hypotheekadviseur.  

Ons streven is om uiterlijk 10 weken na ondertekening van de koopakte, de woning bij de notaris officieel op uw naam over te laten schrijven.  

Let op: Indien u bij het kopen van een woning onder Koopgarant extra geld wilt lenen om uw huis te verbouwen, dan heeft u hiervoor schriftelijk toestemming nodig van Omthuis.  

Stap

4

Overdracht van de woning

De hypotheek is rond en de koopakte en de hypotheekstukken worden naar de notaris gestuurd. De notaris bereidt de overdracht van uw woning voor en neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de overdracht van uw woning.  

Stap

5

Kadastrale inmeting

Gefeliciteerd! U bent, na de overdracht bij de notaris, eigenaar van uw woning. De notaris zorgt voor de inschrijving bij het kadaster. De exacte kadastrale inmeting vindt op een latere datum plaats. U wordt hierover door het kadaster geïnformeerd. De kosten van de inmeting (minimaal €1.000) zijn voor uw rekening. Meer informatie over de kosten van het kadaster vindt u op www.kadaster.nl. Vanaf het moment van ondertekening bij de notaris bent u eigenaar van uw woning. Graag attenderen wij u op een aantal zaken die u als eigenaar moet/kunt regelen zoals de opstalverzekering en onderhoudscontract op de cv-ketel.